Teenused

Raamatupidamine

 • jooksev raamatupidamine
 • eelmiste perioodide korrastamine
 • konkreetse perioodi  raamatupidamine
 • raamatupidamise sisseseadmine
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • müügiarvete koostamine
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine
 • komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
 • põhivahendite arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine
 • laoarvestuse pidamine
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
 • objekti arvestuse pidamine
 • aastaaruande koostamine

Palgaarvestus

 • töötajate igakuine palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine
 • lisatasude, preemiate arvestamine
 • puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
 • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • palkade ja  maksude ülekandmine
In Praxi OÜ, Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn, Tel. (0)656 4026, e-mail: kaja@inpraxi.ee